ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐ โทรศัพท์ : 077 326 103 โทรสาร : 077 326 103

นายภาคภูมิ ติณพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

087-2650840

นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ

ปลัด อบต.สินปุน

093-749-5596

  • วิสัยทัศน์

    “องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี คนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีความร่วมมือทุกภาคทุกส่วนของสังคม ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง”

ข่าวสารชาวอบต.สินปุน

กิจกรรมชาวอบต.สินปุน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ราษฎร อ.พระแสง ร่วมใจตกแต่งรถแทรกเตอร์พระราชทาน 'ในหลวง ร.๙'
28 มกราคม 2567

แหล่งท่องเที่ยว

พี่น้อง อบต.สินปุน เราดูแล

10
หมู่
7,415
ประชากร
68
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)