รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
4 มิถุนายน 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ในระบบ e-GP ประจำปี 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
3 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.๑ ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ