หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายเศกสิทธิ์ ศรีสำราญ

  ปลัด อบต.สินปุน (โทร. 093-749-5596)

 • (ว่าง)

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางวรรณี พืชภูมิ

  ผู้อำนวยการกองคลัง (089-8758074)

 • (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองช่าง