ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

11

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “การผลิตวุ้นแฟนซีและขนมชั้นแฟนซี” ประจำปี 2567

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “การผลิตวุ้นแฟนซีและขนมชั้นแฟนซี” ประจำปี 2567

441

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  ประจำปี 2567

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2567

436

23 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการดำเนินการในการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ผลการดำเนินการในการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

407

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

419

25 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

โครงการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

348

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ “การผลิตไม้กวาดจากก้านปาล์ม” ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ “การผลิตไม้กวาดจากก้านปาล์ม” ประจำปี 2567

406

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

565

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

29

11 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การส่งเสริมอาชีพของคนพิการ "การผลิตไม้กวาดจากก้านปาล์ม" นายสมพร  พุฒิสาม ผู้พิการ หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน

การส่งเสริมอาชีพของคนพิการ "การผลิตไม้กวาดจากก้านปาล์ม" นายสมพร พุฒิสาม ผู้พิการ หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน

19

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2566 
“อบรมการดูแลสุขภาพคนพิการ และเข้าถึงสิทธิ์โดยร่วมเป็นสมาชิกชมรมอบต.สินปุน”

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2566 “อบรมการดูแลสุขภาพคนพิการ และเข้าถึงสิทธิ์โดยร่วมเป็นสมาชิกชมรมอบต.สินปุน”

540

22 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2566

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2566

514

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

381

15 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฐานข้อมูลคนพิการที่เป็นปัจจุบัน

ฐานข้อมูลคนพิการที่เป็นปัจจุบัน

383

13 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้าน

ประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้าน

765

1 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

543

27 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน

โครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน

469

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 และการแข่งขันเปตอง ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน

โครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 และการแข่งขันเปตอง ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน

373

24 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP  และสินค้าชุมชน ในงานต่างๆ

การจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน ในงานต่างๆ

20

19 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันสตรีตำบลสินปุน ประจำปี 2566

โครงการวันสตรีตำบลสินปุน ประจำปี 2566

516

9 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...