ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 และการแข่งขันเปตอง ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน
1967
24 เมษายน 2566

โครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 และการแข่งขันเปตอง ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ท่านนายภาคภูมิ ติณพันธ์ นายก อบต.สินปุนได้เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 และการแข่งขันเปตอง ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน ม.7 ต.สินปุน