ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “การผลิตวุ้นแฟนซีและขนมชั้นแฟนซี” ประจำปี 2567
441
1 เมษายน 2567

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “การผลิตวุ้นแฟนซีและขนมชั้นแฟนซี” ประจำปี 2567 วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน