นโยบายการบริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2567
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
20 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
20 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร
19 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
30 พฤษภาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
28 เมษายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
20 มกราคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สินปุน
16 ธันวาคม 2558

0


เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.สินปุน

เอกสารแนบ