รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
8 มกราคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
19 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
7 กรกฎาคม 2560

0


คู่มือปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารแนบ
สายตรง รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น
7 กรกฎาคม 2560

0


สายตรง รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ
แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)
7 กรกฎาคม 2560

0


แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

เอกสารแนบ
แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์(โทรศัพท์)
7 กรกฎาคม 2560

0


แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์(โทรศัพท์)

เอกสารแนบ
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
27 มิถุนายน 2560

0


ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
29 ธันวาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขั้นตอนการบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องทุกข์
21 ธันวาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนการบริการ แก้ปัญหาความเดือนร้อน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่
20 ธันวาคม 2559

0


เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่

เอกสารแนบ
เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างปิดกั้นทางเข้า-ออก บ้าน
26 กันยายน 2559

0


เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างปิดกั้นทางเข้า-ออก บ้าน

เอกสารแนบ
เรื่องความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนและฝังท่อถนนสาย-คลองกันหลา
5 กันยายน 2559

0


เรื่องความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนและฝังท่อถนนสาย-คลองกันหลา

เอกสารแนบ
เรื่องน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง
22 กรกฎาคม 2559

0


เรื่องน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง

เอกสารแนบ
เรื่องขอความช่วยเหลือน้ำท่วมบริเวณบ้าน
5 กรกฎาคม 2559

0


เรื่องขอความช่วยเหลือน้ำท่วมบริเวณบ้าน

เอกสารแนบ
เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการนำขยะไปทิ้งในสวน
10 มิถุนายน 2559

0


เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการนำขยะไปทิ้งในสวน

เอกสารแนบ
เรื่องแจ้งผลกระทบเกิดความเสียหาย ตลิ่งพัง
29 เมษายน 2559

0


เรื่องแจ้งผลกระทบเกิดความเสียหาย ตลิ่งพัง

เอกสารแนบ
เรื่องกระแสไฟฟ้าตก
27 เมษายน 2559

0


เรื่องกระแสไฟฟ้าตก

เอกสารแนบ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ร้องทุกข์
21 มกราคม 2558

0


ขั้นตอนการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ร้องทุกข์

เอกสารแนบ
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
21 มกราคม 2558

0


แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เอกสารแนบ
บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม
21 มกราคม 2558

0


บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม

เอกสารแนบ