ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
20 กันยายน 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 กันยายน 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
28 กันยายน 2564

215


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
21 กันยายน 2563

369


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ตุลาคม 2562

437


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 ตุลาคม 2561

460


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29 กันยายน 2560

466


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29 กันยายน 2559

611


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
1 ตุลาคม 2558

488


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

เอกสารแนบ