การป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
22 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
5 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
5 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ