รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.สินปุน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ