มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
รายงานผลการตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งลุกล้ำทางสาธารณะ
4 ธันวาคม 2566

386


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งลุกล้ำทางสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
26 ตุลาคม 2566

150


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
infographics
1 สิงหาคม 2565

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ infographics ได้ที่นี่

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
29 ธันวาคม 2564

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 554
26 ตุลาคม 2563

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 554 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ