กิจการสภา
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.สินปุน
7 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา
10 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา
10 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ/ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟัง
10 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
10 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุม
10 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
27 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ