ศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
24 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
16 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
26 ธันวาคม 2559

0


รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.สินปุน
8 เมษายน 2559

0


ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.สินปุน

เอกสารแนบ
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติราชการ
21 มกราคม 2558

0


แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน
1 กันยายน 2557

0


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน

เอกสารแนบ