แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
7 กุมภาพันธ์ 2563

266


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
30 พฤศจิกายน 542

230


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ