แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
6 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
30 กันยายน 2565

178


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
30 กันยายน 2565

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
25 เมษายน 2565

164


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 ตุลาคม 2561

101


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สินปุน
30 มีนาคม 2561

413


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบประเมินตนเอง
12 มีนาคม 2561

314


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินตนเอง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
26 พฤษภาคม 2560

296


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
24 เมษายน 2560

261


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 61 อบต.สินปุน
27 พฤษภาคม 2559

401


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 61 อบต.สินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ