รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2562 ครั้งที่ 1 จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2562 ครั้งที่ 1 จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยแรก 2562 ครั้งที่ 1 จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยแรก 2562 ครั้งที่ 1 จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยที่3 2561 ครั้งที่ 3 อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
4 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยที่3 2561 ครั้งที่ 3 อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยที่3 2561 ครั้งที่ 2 อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยที่3 2561 ครั้งที่ 2 อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยที่3 2561 ครั้งที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
13 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยสามัญ สมัยที่3 2561 ครั้งที่ 1 อังคารที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยที่ ๒ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยที่ ๒ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธิ์ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
13.สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2560 (๑๓ พฤษจิกายน 2560)
28 พฤศจิกายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
12.สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2560 (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
25 สิงหาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2560  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2560(11 พฤษภาคม 2560)
17 พฤษภาคม 2560

0


สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2560(11 พฤษภาคม 2560)

เอกสารแนบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2560(11 พฤษภาคม 2560)
17 พฤษภาคม 2560

0


สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2560(11 พฤษภาคม 2560)

เอกสารแนบ
11.สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2560(11 พฤษภาคม 2560)
17 พฤษภาคม 2560

0


11.สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2560(11 พฤษภาคม 2560)

เอกสารแนบ
10.สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2560(14 กุมภาพันธ์ 2560)
20 กุมภาพันธ์ 2560

0


10.สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2560(14 กุมภาพันธ์ 2560)

เอกสารแนบ
8.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2559(28 พฤศจิกายน 2559)
7 ธันวาคม 2559

0


8.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2559(28 พฤศจิกายน 2559)

เอกสารแนบ
9.สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2559(14 ธันวาคม 2559)
21 พฤศจิกายน 2559

0


9.สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2559(14 ธันวาคม 2559)

เอกสารแนบ
7.สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2559 ครั้งที่ 2(29 สิงหาคม 2559)
5 กันยายน 2559

0


7.สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2559 ครั้งที่ 2(29 สิงหาคม 2559)

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี 2559 สมัยที่1 ครั้งที่ 1
4 กันยายน 2559

0


ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญประจำปี 2559 สมัยที่1 ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ
6.สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2559 ครั้งที่ 2(29 สิงหาคม 2559)
22 สิงหาคม 2559

0


6.สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2559 ครั้งที่ 2(29 สิงหาคม 2559)

เอกสารแนบ
5.สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2559(15 สิงหาคม 2559)
7 มิถุนายน 2559

0


5.สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2559(15 สิงหาคม 2559)

เอกสารแนบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2559(13 พฤษภาคม 2559)
20 พฤษภาคม 2559

0


สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2559(13 พฤษภาคม 2559)

เอกสารแนบ