ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ
10 มิถุนายน 2567

99