ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณฑ์เอลนิโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็น ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 3.50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 พฤษภาคม 2567

9