ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม 447 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0005 จำนวน 1 รายการ
23 พฤษภาคม 2567

10